Milinko Jovanovic – Memory Eternal ✝ Vjecnaja Pamjat

The Clergy, Executive Board, and Members of St. Sava Serbian Orthodox Church express condolences to the friends and family of Milinko Jovanović. Memory eternal.

Milinko Jovanović

Milinko Jovanović, 93 godine od Koutsa preminuo je mirno sa porodicom pored sebe, 20. marta 2024. godine. Milinko je bio doživotni član Srpske pravoslavne crkve Svetog Save. Bio je penzionisani radnik američke čelične korporacije sa preko 27 godina posvećene službe.

Prethodila smrt supruga Julka i roditelji Vojislav i Leposava.

Milinko preživljava njegovih 5 brižne dece; Leposava Jović, Inosava (Branimir) Stojić, Sju Sandlin, Predrag (Snežana) Jovanović i Nenad (Vanesa) Jovanović; 10 voljenih unuka i 24 negovana praunuka kao i mnogi drugi prijatelji, porodica i kumovi.

Poseta će biti u ponedeljak, 25. marta 2024. godine u 9 sati ujutru u Crkvi Svetog Save Srpske pravoslavne crkve sa pogrebnim službama koje počinju u 10 časova. V. Rev Marko Matić službira. Internment Svetog Save (Svetog krsta) groblje.
Za bilo kakvog daljeg informisanja molimo pozovite Milevu ili Dejva u pogrebnu kapelu Kalumet Park 219-736-5840. Vecnaja Pamjat

Milinko Jovanovic, age 93 of Kouts passed away peacefully with his family by his side, March 20, 2024. Milinko was a lifelong member of St Sava Serbian Orthodox Church. He was a retired employee of US Steel corporation with over 27 years of dedicated service.

He is preceded in death by his wife Julka and parents Vojislav and Leposava.

Milinko is survived by his 5 loving children; Leposava Jovic, Inosava (Branimir) Stojic, Sue Sandlin, Predrag (Snezana) Jovanovic, and Nenad (Vanessa) Jovanovic; 10 beloved grandchildren and 24 cherished great-grandchildren as well as many other friends, family and kumovi.

Visitation will take place Monday, March 25, 2024 at 9:00 a.m. at St. Sava Serbian Orthodox Church with funeral services beginning at 10:00 a.m. V. Rev Marko Matic officiating. Internment St Sava (Holy Cross) Cemetery.

For any further information please call Mileva or Dave at Calumet Park Funeral Chapel 219-736-5840. Vecnaja Pamjat

Join the discussion One Comment

Leave a Reply